หน้าแรก

 

รับสร้างบ้านคุณภาพสูง      ควบคุมงานโดยวิศวกร
คลิกเพื่อดาวน์โหลดขั้นตอนการติดต่อเพื่อสร้างบ้าน

 


 

   

 

                

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 

 


 


 


ขั้นตอนของการดำเนินงานสร้างบ้าน  

 

ที่ดิน

- สถานที่ปลูกสร้างจะต้องอยู่ในเขตภาคอีสาน ได้แก่ อุดรธานี ขอนแก่น หนองคาย หนองบัวลำภู เลย สกลนคร หากสถานที่ปลูกสร้างอยู่นอกเหนือเขตที่กล่าวนี้ บริษัทฯ จะรับปลูกสร้างเป็นรายไป โดยเพิ่มค่าขนส่งตามความเป็นจริง โดยท่านต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน หรือได้รับการยินยอมจากเจ้าของที่ดินให้บริษัทปลูกสร้างบ้านเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
- ต้องมีทางให้รถบรรทุก 10 ล้อ เข้าถึงได้สะดวก และมีสายเมนของไฟฟ้าและประปาผ่านหน้าที่ดิน
-ที่ดินต้องถม หรือปรับให้เรียบร้อย ก่อนที่จะทำสัญญาปลูกสร้างโดยลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการตีผัง และตอกเสาเข็ม 
- ควรดำเนินการถมหรือปรับที่ดินให้มีระดับสม่ำเสมอ ตัดต้นไม้ ตัดหญ้า เก็บขยะปฎิกูลต่างๆ และหากมีสิ่งปลูกสร้างเดิม ควรรื้อถอนให้เรียบร้อยก่อนการก่อสร้างบ้าน
- จัดเตรียมสถานที่บริเวณภายในสถานที่ก่อสร้าง หรือที่ดินที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานที่ก่อสร้าง เพื่อให้บริษัทฯ ใช้เก็บวัสดุและเป็นที่พักอาศัยของคนงาน ในระหว่างการก่อสร้าง

 

การเลือกแบบบ้าน

- ในขั้นตอนการเลือกแบบ บริษัทฯ ยินดีที่จะให้คำแนะนำต่อท่านในเรื่องแบบบ้านที่เหมาะสมกับขนาด ความกว้าง และความลึก ของที่ดิน และประโยชน์ใช้สอยที่เหมาะสมกับสมาชิก ในครอบครัวของท่าน และเลือกสร้างคุณภาพของวัสดุต่างๆ โดยท่านสามารถเลือกแบบบ้านที่บริษัทฯ เตรียมไว้ให้ท่าน โดยให้คำแนะนำทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม โดยสถาปนิกและวิศวกรมืออาชีพ โดยที่ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
- หากท่านเห็นว่าแบบบ้านมาตรฐานไม่เพียงพอต่อความต้องการของท่าน บริษัทฯ ยินดีจะปรับปรุงให้ใหม่ โดยคิดราคาค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามส่วน
- หากท่านมีแบบบ้านอยู่แล้ว บริษัทฯ ยินดีที่จะทำราคาโดยใช้โครงสร้างและวัสดุมาตรฐานของบริษัทฯ เสนอราคาให้กับท่าน

 

การทำสัญญาก่อสร้าง

- หลังจากที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดเตรียมแบบสัญญาแล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างจะต้องทำสัญญาก่อสร้างบ้านกับทางบริษัทฯ หลังจากได้รับแจ้งจากบริษัทฯภายใน 7 วัน เพื่อสามารถดำเนินการงานก่อสร้างได้ต่อไป
- หากท่านมีฤกษ์ในการยกเสาเอก โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบล่วงหน้าแต่เนิ่นๆ เพื่อบริษัทฯ จะได้เข้าดำเนินการจัดเตรียม และวางแผนการดำเนินการยกเสาเอก
- เมื่อท่านเซ็นสัญญาแล้ว บริษัทฯ จะส่งเอกสารไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมและเริ่มดำเนินการก่อสร้าง
- บริษัทฯ ดำเนินการจัดแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมพร้อมทั้งเอกสารทางราชการเพื่อทำการขออนุญาตปลูกสร้าง

 

การดำเนินการก่อสร้าง

- ดำเนินการขอประปา และไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อใช้ในระหว่างก่อสร้าง
- เริ่มงานตอกเสาเข็ม เทพื้นคอนกรีต โครงสร้างเสาคานชั้นล่าง ชั้นสอง (สร้างเสาคาน ชั้นสาม เทพื้นคอนกรีต)
- ติดตั้งโครงหลังคา มุงหลังคา (เฉพาะส่วนที่ไม่ติดขัดกับงานปูน) ก่ออิฐ ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) ประปาภายใน
- ฉาบปูน เดินสายไฟฟ้า ฝ้าภายใน ปูกระเบื้องผนัง มุงหลังคาทั้งหมด ติดตั้งบันได ปูวัสดุผิวพื้น
- ทาสี ติดตั้งสุขภัณฑ์ ดวงโคม ตู้เมนไฟฟ้า ถังบำบัดน้ำเสีย และเก็บงานทั้งหมด

           
 

ขั้นตอนการติดต่อบริษัทเพื่อก่อสร้างบ้าน (กรณีที่ลูกค้ายังไม่มีแบบบ้าน)

1. เลือกแบบบ้านที่ต้องการก่อสร้างจากหนังสือหรือจากอินเตอร์เน็ต
2. นำรูปตัวอย่างบ้านที่ต้องการก่อสร้างมาที่บริษัท
3. ถ่ายสำเนาโฉนดที่ดินที่ต้องการก่อสร้างแล้วนำมาที่บริษัท
4. ถ่ายรูปภาพพื้นที่ ที่ต้องการก่อสร้างแล้วนำมาที่บริษัท
5. หากระดาษมาเขียนคำตอบของคำถามต่อไปนี้
   - อยากทำบ้านกี่ชั้น
   - ทำกี่ห้องนอน (สมาชิกในครอบครัวเรามีใครบ้าง)
   - ทำกี่ห้องน้ำ ทำในห้องนอนเลยหรือว่าทำแยก
   - ห้องทำงาน, ห้องรับแขก, ห้องพระ, ห้องออกกำลังกาย, ห้องนอนแม่บ้าน, ห้องเก็บของ, ห้องซักล้าง, ห้องครัว ห้องต่าง ๆ เหล่านี้ มีห้อง      อะไรบ้างที่เราจะทำ
    - จะมุงหลังคาด้วยวัสดุอะไรดี (กระเบื้องคอนกรีต, หลังคาเหล็กรีด)
   - จะปูพื้นด้วยวัสดุอะไรดี (ไม้, ไม้ปาร์เก้, ไม้ลามิเนต, กระเบื้องเซรามิค,หินอ่อน-หินแกรนิต,หินขัด)
   - จะบิ้วอินเฟอร์นิเจอร์ด้วยหรือเปล่าหรือจะซื้อแยกต่างหาก
   - จะทำที่จอดรถในตัวบ้านหรือจะทำแยกต่างหาก
   - จะทำรั้วบ้านด้วยหรือไม่
   - จะปูพื้นถนนทางเข้าบ้านหรือไม่
   - จะจัดสวนด้วยหรือไม่
   - อยากได้บ้านสไตล์โมเดิร์นหรือแบบธรรมดา
   - ขอบเขตงบประมาณค่าก่อสร้างที่ลูกค้าวางไว้

6. บริษัทจะนำข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้ามาพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการก่อสร้างตามราคาที่ลูกค้ากำหนดขอบเขตมาว่าได้หรือเปล่า  
    ถ้าราคาเกินงบประมาณที่ลูกค้าได้กำหนดไว้     บริษัทจะเสนอวิธีการเพื่อให้ได้ราคาตามที่ลูกค้าต้องการ
7. เมื่อลูกค้าพอใจในข้อเสนอแล้ว  ลูกค้าทำสัญญาว่าจ้างเขียนแบบและรายการ BOQ (การจัดทำ BOQ จัดทำเฉพาะลูกค้าที่ทำเรื่องกู้ยืมกับ     ธนาคาร) พร้อมกับชำระเงินงวดที่  1 จำนวน 30%  ของราคาค่าเขียนแบบและรายการ BOQ              
8.  บริษัทนัดลูกค้าตรวจแบบครั้งที่ 1  พร้อมกับชำระเงินงวดที่  2  จำนวน 40%  ของราคาค่าเขียนแบบและรายการ BOQ            
9.  บริษัทนัดลูกค้าตรวจแบบครั้งที่ 2  พร้อมกับชำระเงินงวดที่  3  จำนวน 30%  ของราคาค่าเขียนแบบและรายการ BOQ            
10. บริษัทจะทำการปรับแก้แบบแปลนตามที่ลูกค้าต้องการ เมื่อพอใจในแบบก่อสร้างแล้ว 
11. บริษัทจะจัดทำใบเสนอราคาให้แก่ลูกค้า (ในใบเสนอราคา จะมีรายละเอียดของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง, ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง,        ราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด)
12. บริษัทนัดลูกค้ามารับฟังข้อเสนอราคาก่อสร้าง
13. เมื่อลูกค้าได้รับฟังข้อเสนอจากบริษัทแล้วสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปพิจารณาว่าจะจ้างบริษัทให้ทำการก่อสร้างหรือไม่
14. เมื่อลูกค้าตกลงที่จะให้บริษัททำการก่อสร้างแล้วก็ทำการนัดหมายวันกับบริษัทเพื่อทำการเซ็นต์สัญญาก่อสร้าง พร้อมกับชำระเงินงวด          แรกจำนวน 15%  ของราคาก่อสร้าง 
15. บริษัทเริ่มดำเนินการก่อสร้าง 
16. ลูกค้าแบ่งชำระเงินเป็นงวด ๆ ตามที่ระบุในสัญญาก่อสร้าง
17. เมื่อการก่อสร้างของโครงการเสร็จสมบูรณ์แล้ว บริษัททำการส่งมอบบ้านให้กับลูกค้า

   
 

ขั้นตอนการติดต่อบริษัทเพื่อก่อสร้างบ้าน (กรณีที่ลูกค้าที่มีแบบบ้านแล้ว)

1.  ลูกค้าถ่ายสำเนาเอกสารแบบบ้านที่ต้องการก่อสร้าง แล้วนำมาที่บริษัท
2.  ถ่ายสำเนาโฉนดที่ดินที่ต้องการก่อสร้างแล้วนำมาที่บริษัท
3.  ถ่ายรูปภาพพื้นที่ ที่ต้องการก่อสร้างแล้วนำมาที่บริษัท
4.  บริษัทจะจัดทำใบเสนอราคาให้แก่ลูกค้า (ในใบเสนอราคา จะมีรายละเอียดของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง, ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง,        ราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด)
5.  บริษัทนัดลูกค้ามารับฟังข้อเสนอราคาก่อสร้าง
6.  เมื่อลูกค้าได้รับฟังข้อเสนอจากบริษัทแล้วสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปพิจารณาว่าจะจ้างบริษัทให้ทำการก่อสร้างหรือไม่
7.  เมื่อลูกค้าตกลงที่จะให้บริษัททำการก่อสร้างแล้วก็ทำการนัดหมายวันกับบริษัทเพื่อทำการเซ็นต์สัญญาก่อสร้าง พร้อมกับชำระเงินงวด          แรกจำนวน 15%  ของราคาก่อสร้าง 
8.  บริษัทเริ่มดำเนินการก่อสร้าง 
9.  ลูกค้าแบ่งชำระเงินเป็นงวด ๆ ตามที่ระบุในสัญญาก่อสร้าง
10. เมื่อการก่อสร้างของโครงการเสร็จสมบูรณ์แล้ว บริษัททำการส่งมอบบ้านให้กับลูกค้า

   
 
 

 เอกสารที่ใช้ในการขออนุญาตก่อสร้าง

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาโฉนดที่ดินที่จะปลูกสร้าง 

 *** ในกรณีที่ท่านไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน ต้องมีเอกสารเพิ่มดังนี้
4. สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของที่ดิน
5. สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน
6. หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน

7. แบบพิมพ์เขียว 5 ชุด
8. รายการคำนวณโครงสร้าง 1 ชุด
9. แบบฟอร์มยื่นขออนุญาต ข.1
10. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรมควบคุม
11. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม
12. สำเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรมควบคุม (กส.)
13. สำเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม (กว.)

 *** หมายเหตุ : เอกสารที่เป็นสำเนาทั้งหมดต้องให้ผู้เกี่ยวเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น
 
 

การชำระเงินค่าก่อสร้าง และระยะเวลาในการก่อสร้าง  

           
 

บ้านชั้นเดียว แบ่งการชำระเงินออกเป็น 9 งวด [ระยะเวลาในการก่อสร้าง 3-4 เดือน]

งวดที่  1  ชำระ  15%   ในวันทำสัญญาก่อสร้าง 
งวดที่  2  ชำระ  10%   เมื่อวางผัง ตอกเสาเข็ม ทำฐานราก แล้วเสร็จ 
งวดที่  3  ชำระ  15%   เมื่อทำตอม่อ  คานคอดิน วางบ่อเกราะ  แล้วเสร็จ 
งวดที่  4  ชำระ  15%   เมื่อเทพื้นชั้นล่าง เทเสา แล้วเสร็จ 
งวดที่  5  ชำระ  15%   เมื่องานโครงหลังคาและมุงหลังคา แล้วเสร็จ 
งวดที่  6  ชำระ  10%   เมื่องานก่ออิฐ เดินท่อประปา แล้วเสร็จ 
งวดที่  7  ชำระ  10%   เมื่องานฉาบปูน ฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 
งวดที่  8  ชำระ   5%    เมื่องานปูพื้น ติดตั้งประตูหน้าต่าง เดินสายไฟ แล้วเสร็จ 
งวดที่  9  ชำระ   5%    เมื่องาน ติดตั้งสุขภัณฑ์ ดวงโคม ทาสี เก็บความสะอาด แล้วเสร็จ

           
 

บ้านสองชั้น  แบ่งการชำระเงินออกเป็น 10 งวด [ระยะเวลาในการก่อสร้าง 5-6 เดือน]

งวดที่  1  ชำระ  15%   ในวันทำสัญญาก่อสร้าง
งวดที่  2  ชำระ  10%   เมื่อวางผัง ตอกเสาเข็ม ทำฐานราก แล้วเสร็จ 
งวดที่  3  ชำระ  15%   เมื่อทำตอม่อ  คานคอดิน วางบ่อเกราะ แล้วเสร็จ 
งวดที่  4  ชำระ  15%   เมื่อเทพื้นชั้นล่าง เทเสา  แล้วเสร็จ 
งวดที่  5  ชำระ  10%   เมื่อเทคานชั้นสอง  เทพื้นชั้นสอง  แล้วเสร็จ 
งวดที่  6  ชำระ  10%   เมื่องานโครงหลังคาและมุงหลังคา แล้วเสร็จ 
งวดที่  7  ชำระ  10%   เมื่องานก่ออิฐ เดินท่อประปา แล้วเสร็จ
งวดที่  8  ชำระ   5%    เมื่องานฉาบปูน ฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
งวดที่  9  ชำระ   5%    เมื่องานปูพื้น ปรับบานประตู หน้าต่าง เดินสายไฟ แล้วเสร็จ 
งวดที่ 10  ชำระ  5%    เมื่องาน ติดตั้งสุขภัณฑ์ ดวงโคม ทาสี เก็บความสะอาด แล้วเสร็จ