รับประมาณราคาก่อสร้าง

 

  ตัวอย่าง BOQ

 

BOQ คือ รายการแสดงปริมาณวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง บริการรับประมาณราคาค่าก่อสร้างโดยทั่วไป

- เพื่อกู้ธนาคาร ถอดแบบและจัดทำ B.O.Q. ใบประมาณราคา( BOQ ) สำหรับ ยื่นธนาคาร
- รับประมาณราคาก่อสร้าง ทำ BOQ ยื่นกู้ธนาคาร-ถอดวัสดุ และ ค่าแรงงานต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้าน
- จัดทำ BOQ ทำใบเสนอราคาการก่อสร้าง บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน วัสดุ และค่าแรง BOQ  ปรับปรุง หรือต่อเติมบ้าน อาคาร
- รับประมาณราคาก่อสร้าง ค่าแรงงานสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
- รับประมาณราคาก่อสร้าง คำนวณหาปริมาณงานและวัสดุ งานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม
- การประมาณราคา เพื่อใช้ประมูลงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง จัดทำ BOQ สำหรับยื่นซองประกวดราคา ทุกประเภท และจัดทำราคาตามงบประมาณที่กำหนดได้
- คำนวณงบประมาณ และกำหนดราคากลาง สำหรับ owner ทำการเปรียบเทียบต่อรองราคาผู้รับเหมา ให้คำปรึกษากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
- รายการสำหรับประกอบการขอสินเชื่อกับธนาคาร ให้คำปรึกษา จัดทำ BOQ

   
 
 

อัตราค่าบริการงานประมาณราคาก่อสร้าง(BOQ) 

ลักษณะอาคาร

อัตราค่าบริการ

บ้านพักอาศัยชั้นเดียว

ค่าบริการ  20  บาท/ตร.ม.

บ้านพักอาศัยสองชั้น

ค่าบริการ  20  บาท/ตร.ม.

บ้านพักสไตล์โมเดิร์น   

ค่าบริการ  25  บาท/ตร.ม.

หอพัก, อพาทเมนท์  

ค่าบริการ  15  บาท/ตร.ม.

อาคารพาณิชย์   ค่าบริการ  15  บาท/ตร.ม.

รายละเอียดของงาน  

                                                          สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ

1. ไฟล์ Excel ส่งทาง email ของลูกค้า โดยลูกค้าสามารถปรับแก้ราคาวัสดุและค่าแรงได้ตามความเหมาะสม

2. รายการวัสดุและค่าแรงงานที่ใช้ในการก่อสร้าง ประกอบด้วย
          2.1) งานฐานราก

              - งานขุดดินและกลบดินฐานราก
              - งานตอกเสาเข็ม
              - งานวัสดุรองก้นฐานราก
              - งานคอนกรีตหยาบรองก้นฐานราก
              - งานทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม

           2.2) งานโครงสร้าง ค.ส.ล.

               - งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ใต้ระดับดินประกอบด้วย ฐานราก ,ตอม่อคานยึดฐานราก ,คานคอดิน งาน                    ไม้แบบ
               - งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นต่างๆประกอบด้วย พื้น ,คาน ,เสา ,บันได งานไม้แบบ
               - งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ระดับหลังคาประกอบด้วย พื้นดาดฟ้า ,คานเสารับโครงหลังคา งานไม้แบบ                    น้ำยากันซึมผสมคอนกรีต

            2.3) งานหลังคา

               - งานโครงหลังคา โครงหลังคาไม้ ,โครงหลังคาเหล็ก
               - งานมุงหลังคา วัสดุมุงหลังคาและอุปกรณ์ 

            2.4) งานฝ้าเพดานและเพดาน

                - งานฝ้าเพดานคอนกรีต
                - งานฝ้าเพดานฉาบปูนเรียบ
                - งานฝ้าเพดานวัสดุแผ่นและเคร่าไม้

            2.5) งานผนัง

                - งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ ผนังก่ออิฐมอญ , ผนังก่ออิฐบล็อก , ผนังก่ออิฐมวลเบา
                - งานผนังคอนกรีตฉาบเรียบ

             2.6) งานตกแต่งผิว

                - งานตกแต่งผิวหนัง  กรุไม้ , กรุหินเทียม, บัวเชิงผนัง
                - งานตกแต่งผิวพื้น ปูพื้นไม้, ปูกระเบื้อง, คอนกรีตปาดเรียบขัดมัน

             2.7) งานประตู ,หน้าต่าง

                - ประตูไม้ ,ประตูเหล็ก , ประตูอลูมิเนียม , กระจกพร้อมวงกบและอุปกรณ์
                - หน้าต่างไม้ ,หน้าต่างอลูมิเนียม ,กระจกพร้อมวงกบและอุปกรณ์

             2.8) งานลูกกรงและราวลูกกรง

                - งานลูกกรงและราวบันได
                - งานลูกกรงและราวลูกกรงทั่วไป

             2.9) งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

                - งานระบบท่อประปา
                - งานระบบท่อระบายน้ำ
                - งานระบบระบายและกำจัดของเสีย
                - งานดับเพลิง

             2.10) งานระบบไฟฟ้า

               - งานไฟฟ้ากำลัง
               - งานไฟฟ้าแสงสว่าง
               - งานระบบสื่อสารติดต่อภายใน – ภายนอก

             2.11) งานทาสี

               - งานทาสีภายนอกอาคาร
               - งานทาสีภายในอาคาร

             2.12) งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

             2.13) งานลิฟต์และทางเลื่อนต่างๆ         

 
 

ประสบการณ์งานถอดแบบ (BOQ) ที่ผ่านมา 

ลักษณะอาคาร

มูลค่าโครงการ

             โครงการปรับปรุงศูนย์อาหารชั้น 6 MBK CENTER

22,615,148  บาท

             โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวม

33,612,454  บาท

             โครงการอาคารศูนย์อาหาร

  5,805,109  บาท

             โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา 

50,991,538  บาท

             โครงการก่อสร้างอาคารสำนักวิชา 79,396,329  บาท
             โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม  14,193,880  บาท 
             โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติงาน    5,250,499  บาท 
             โครงการก่อสร้างอาคารเทศบาล    19,782,443  บาท  
             โครงบ้านพักชั้นเดียวและสองชั้นมากว่า 100 โครงการ 
Visitors: 138,481