ขั้นตอนในการสร้างบ้าน

 
  

ขั้นตอนของการดำเนินงานสร้างบ้าน 

 

ที่ดิน

- สถานที่ปลูกสร้างจะต้องอยู่ในเขตภาคอีสาน ได้แก่ อุดรธานี ขอนแก่น หนองคาย หนองบัวลำภู เลย บึงกาฬ    สกลนคร และ นครพนม หากสถานที่ปลูกสร้างอยู่นอกเหนือเขตที่กล่าวนี้ บริษัทฯ จะรับปลูกสร้างเป็นรายไป โดยเพิ่มค่าขนส่งตามความเป็นจริง โดยท่านต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน หรือได้รับการยินยอมจากเจ้าของที่ดินให้บริษัทปลูกสร้างบ้านเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
- ต้องมีทางให้รถบรรทุก 10 ล้อ เข้าถึงได้สะดวก และมีสายเมนของไฟฟ้าและประปาผ่านหน้าที่ดิน

- ที่ดินต้องถม หรือปรับให้เรียบร้อย ก่อนที่จะทำสัญญาปลูกสร้างโดยลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการตีผัง และตอกเสาเข็ม 
- ควรดำเนินการถมหรือปรับที่ดินให้มีระดับสม่ำเสมอ ตัดต้นไม้ ตัดหญ้า เก็บขยะปฎิกูลต่างๆ และหากมีสิ่งปลูกสร้างเดิม ควรรื้อถอนให้เรียบร้อยก่อนการก่อสร้างบ้าน
- จัดเตรียมสถานที่บริเวณภายในสถานที่ก่อสร้าง หรือที่ดินที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานที่ก่อสร้าง เพื่อให้บริษัทฯ ใช้เก็บวัสดุและเป็นที่พักอาศัยของคนงาน ในระหว่างการก่อสร้าง

 

การเลือกแบบบ้าน

- ในขั้นตอนการเลือกแบบ บริษัทฯ ยินดีที่จะให้คำแนะนำต่อท่านในเรื่องแบบบ้านที่เหมาะสมกับขนาด ความกว้าง และความลึก ของที่ดิน และประโยชน์ใช้สอยที่เหมาะสมกับสมาชิก ในครอบครัวของท่าน และเลือกสร้างคุณภาพของวัสดุต่างๆ โดยท่านสามารถเลือกแบบบ้านที่บริษัทฯ เตรียมไว้ให้ท่าน โดยให้คำแนะนำทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม โดยสถาปนิกและวิศวกรมืออาชีพ โดยที่ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
- หากท่านเห็นว่าแบบบ้านมาตรฐานไม่เพียงพอต่อความต้องการของท่าน บริษัทฯ ยินดีจะปรับปรุงให้ใหม่ โดยคิดราคาค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามส่วน
- หากท่านมีแบบบ้านอยู่แล้ว บริษัทฯ ยินดีที่จะทำราคาโดยใช้โครงสร้างและวัสดุมาตรฐานของบริษัทฯ เสนอราคาให้กับท่าน

 

การทำสัญญาก่อสร้าง

- หลังจากที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดเตรียมแบบสัญญาแล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างจะต้องทำสัญญาก่อสร้างบ้านกับทางบริษัทฯ หลังจากได้รับแจ้งจากบริษัทฯภายใน 7 วัน เพื่อสามารถดำเนินการงานก่อสร้างได้ต่อไป
- หากท่านมีฤกษ์ในการยกเสาเอก โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบล่วงหน้าแต่เนิ่นๆ เพื่อบริษัทฯ จะได้เข้าดำเนินการจัดเตรียม และวางแผนการดำเนินการยกเสาเอก
- เมื่อท่านเซ็นสัญญาแล้ว บริษัทฯ จะส่งเอกสารไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมและเริ่มดำเนินการก่อสร้าง
- บริษัทฯ ดำเนินการจัดแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมพร้อมทั้งเอกสารทางราชการเพื่อทำการขออนุญาตปลูกสร้าง

 

การดำเนินการก่อสร้าง

- ดำเนินการขอประปา และไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อใช้ในระหว่างก่อสร้าง
- เริ่มงานตอกเสาเข็ม เทพื้นคอนกรีต โครงสร้างเสาคานชั้นล่าง ชั้นสอง (สร้างเสาคาน ชั้นสาม เทพื้นคอนกรีต)
- ติดตั้งโครงหลังคา มุงหลังคา (เฉพาะส่วนที่ไม่ติดขัดกับงานปูน) ก่ออิฐ ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) ประปาภายใน
- ฉาบปูน เดินสายไฟฟ้า ฝ้าภายใน ปูกระเบื้องผนัง มุงหลังคาทั้งหมด ติดตั้งบันได ปูวัสดุผิวพื้น
- ทาสี ติดตั้งสุขภัณฑ์ ดวงโคม ตู้เมนไฟฟ้า ถังบำบัดน้ำเสีย และเก็บงานทั้งหมด

           
 

ขั้นตอนการติดต่อบริษัทเพื่อก่อสร้างบ้าน (กรณีที่ลูกค้ายังไม่มีแบบบ้าน)

1. เลือกแบบบ้านที่ต้องการก่อสร้างจากหนังสือหรือจากอินเตอร์เน็ต
2. นำรูปตัวอย่างบ้านที่ต้องการก่อสร้างมาที่บริษัท
3. ถ่ายสำเนาโฉนดที่ดินที่ต้องการก่อสร้างแล้วนำมาที่บริษัท
4. ถ่ายรูปภาพพื้นที่ ที่ต้องการก่อสร้างแล้วนำมาที่บริษัท
5. หากระดาษมาเขียนคำตอบของคำถามต่อไปนี้
   - อยากทำบ้านกี่ชั้น
   - ทำกี่ห้องนอน (สมาชิกในครอบครัวเรามีใครบ้าง)
   - ทำกี่ห้องน้ำ ทำในห้องนอนเลยหรือว่าทำแยก
   - ห้องทำงาน, ห้องรับแขก, ห้องพระ, ห้องออกกำลังกาย, ห้องนอนแม่บ้าน, ห้องเก็บของ, ห้องซักล้าง, ห้องครัว ห้องต่าง ๆ เหล่านี้ มีห้องอะไรบ้างที่เราจะทำ
   - จะมุงหลังคาด้วยวัสดุอะไรดี (กระเบื้องคอนกรีต, หลังคาเหล็กรีด)
   - จะปูพื้นด้วยวัสดุอะไรดี (ไม้, ไม้ปาร์เก้, ไม้ลามิเนต, กระเบื้องเซรามิค,หินอ่อน-หินแกรนิต,หินขัด)
   - จะบิ้วอินเฟอร์นิเจอร์ด้วยหรือเปล่าหรือจะซื้อแยกต่างหาก
   - จะทำที่จอดรถในตัวบ้านหรือจะทำแยกต่างหาก
   - จะทำรั้วบ้านด้วยหรือไม่
   - จะปูพื้นถนนทางเข้าบ้านหรือไม่
   - จะจัดสวนด้วยหรือไม่
   - อยากได้บ้านสไตล์โมเดิร์นหรือแบบธรรมดา
   - ขอบเขตงบประมาณค่าก่อสร้างที่ลูกค้าวางไว้

6. บริษัทจะนำข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้ามาพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการก่อสร้างตามราคาที่ลูกค้ากำหนดขอบเขตมาว่าได้หรือเปล่า  ถ้าราคาเกินงบประมาณที่ลูกค้าได้กำหนดไว้   บริษัทจะเสนอวิธีการเพื่อให้ได้ราคาตามที่ลูกค้าต้องการ
7. เมื่อลูกค้าพอใจในข้อเสนอแล้ว  ลูกค้าชำระค่าเขียนแบบ 50%               
8. บริษัททำการเขียนภาพสามมิติให้ลูกค้าดูภาพทั้งสี่ด้านของตัวบ้าน (ระยะเวลาดำเนินการ 3 วัน)
9. ส่งงานภาพสามมิติให้ลูกค้าตรวจสอบ
10. ลูกค้าส่งคอมเม้นต์งานที่ต้องการแก้ไขให้ทางบริษัทตรวจสอบ
11. บริษัทส่งงานภาพสามมิติที่ได้แก้ไขตามรายละเอียดที่ลูกค้าคอมเม้นต์
12. เมื่อลูกค้าพอใจในแบบบ้านแล้ว ลูกค้าชำระค่าเขียนแบบอีก 50% 
13. บริษัททำการเขียนแบบ 4  รายการดังนี้ (ระยะเวลาดำเนินการ 7 วัน)

          1. แบบงานสถาปัตยกรรม
              - รายการประกอบแบบ สารบัญแบบ และสัญลักษณ์ 
              - รายละเอียดประกอบแบบ  
              - แบบแสดงผังบริเวณ, แผนที่สังเขป 
              - แบบแสดงแปลนทุกชั้น
              - แบบแสดงแปลนหลังคา
              - แบบแสดงรูปด้าน 4 ด้าน 
              - แบบแสดงรูปตัด 2 ด้าน 
              - แบบขยายประตู-หน้าต่าง 
              - แบบขยายห้องน้ำทุกห้อง
              - แบบขยายบันได
              - แบบขยายรายละเอียด จากแปลนและรูปตัด
              - แบบขยายอื่นๆ ตามความจำเป็น

          2. แบบงานโครงสร้าง
             - รายการประกอบแบบวิศวกรรมงานโครงสร้าง
             - มาตรฐานงานคอนกรีตเสร็มเหล็กหล่อกับที่
             - แปลนโครงสร้างฐานราก
             - แปลนโครงสร้างทุกชั้น
             - แปลนโครงสร้างหลังคา
             - แบบขยายฐานราก,เสา,คาน,พื้น
             - แบบขยายโครงสร้างบันได

           3. แบบงานไฟฟ้า
             - รายการประกอบแบบไฟฟ้า
             - รายละเอียดการติดตั้งงานไฟฟ้า
             - ไดอะแกรมระบบไฟฟ้า
             - แปลนไฟฟ้าทุกชั้น
             - ไดอะแกรมระบบไฟฟ้าทุกชั้น

           4. แบบงานประปา

14. บริษัทส่งงานให้ลูกค้า โดยสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับคือ
      1. เอกสารการคำนวณของวิศวกรโครงสร้าง 1 ชุด 
      2. แบบก่อสร้างขนาด A3  พร้อมลายเซ็นต์วิศวกรรับรองแบบ จำนวน 1 ชุด 

15. บริษัทจะจัดทำใบเสนอราคาให้แก่ลูกค้า (ในใบเสนอราคา จะมีรายละเอียดของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง, ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง, ราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด)

16. บริษัทนัดลูกค้ามารับฟังข้อเสนอราคาก่อสร้าง เมื่อลูกค้าได้รับฟังข้อเสนอจากบริษัทแล้วสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปพิจารณาว่าจะจ้าง บริษัทให้ทำการก่อสร้างหรือไม่

17. เมื่อลูกค้าตกลงที่จะให้บริษัททำการก่อสร้างแล้วก็ทำการนัดหมายวันกับบริษัทเพื่อทำการเซ็นต์สัญญา      ก่อสร้าง พร้อมกับชำระเงินงวดแรกจำนวน 15%  ของราคาก่อสร้าง 

18. บริษัทเริ่มดำเนินการก่อสร้าง 

19. ลูกค้าแบ่งชำระเงินเป็นงวด ๆ ตามที่ระบุในสัญญาก่อสร้าง 
20. เมื่อการก่อสร้างของโครงการเสร็จสมบูรณ์แล้ว บริษัททำการส่งมอบบ้านให้กับลูกค้า

   
 

ขั้นตอนการติดต่อบริษัทเพื่อก่อสร้างบ้าน (กรณีที่ลูกค้าที่มีแบบบ้านแล้ว)

1.  ลูกค้าถ่ายสำเนาเอกสารแบบบ้านที่ต้องการก่อสร้าง แล้วนำมาที่บริษัท
2.  ถ่ายสำเนาโฉนดที่ดินที่ต้องการก่อสร้างแล้วนำมาที่บริษัท
3.  ถ่ายรูปภาพพื้นที่ ที่ต้องการก่อสร้างแล้วนำมาที่บริษัท
4.  บริษัทจะจัดทำใบเสนอราคาให้แก่ลูกค้า (ในใบเสนอราคา จะมีรายละเอียดของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง, ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง, ราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด)
5.  บริษัทนัดลูกค้ามารับฟังข้อเสนอราคาก่อสร้าง
6.  เมื่อลูกค้าได้รับฟังข้อเสนอจากบริษัทแล้วสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปพิจารณาว่าจะจ้างบริษัทให้ทำการก่อสร้างหรือไม่
7.  เมื่อลูกค้าตกลงที่จะให้บริษัททำการก่อสร้างแล้วก็ทำการนัดหมายวันกับบริษัทเพื่อทำการเซ็นต์สัญญา       ก่อสร้าง พร้อมกับชำระเงินงวดแรกจำนวน 15%  ของราคาก่อสร้าง 
8.  บริษัทเริ่มดำเนินการก่อสร้าง 
9.  ลูกค้าแบ่งชำระเงินเป็นงวด ๆ ตามที่ระบุในสัญญาก่อสร้าง
10. เมื่อการก่อสร้างของโครงการเสร็จสมบูรณ์แล้ว บริษัททำการส่งมอบบ้านให้กับลูกค้า

   
 
 

 เอกสารที่ใช้ในการขออนุญาตก่อสร้าง

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาโฉนดที่ดินที่จะปลูกสร้าง 

 *** ในกรณีที่ท่านไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน ต้องมีเอกสารเพิ่มดังนี้
4. สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของที่ดิน
5. สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน
6. หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน

7. แบบพิมพ์เขียว 5 ชุด
8. รายการคำนวณโครงสร้าง 1 ชุด
9. แบบฟอร์มยื่นขออนุญาต ข.1
10. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรมควบคุม
11. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม
12. สำเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรมควบคุม (กส.)
13. สำเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม (กว.)

 *** หมายเหตุ : เอกสารที่เป็นสำเนาทั้งหมดต้องให้ผู้เกี่ยวเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น
 
 

 การชำระเงินค่าก่อสร้าง และระยะเวลาในการก่อสร้าง

           
 

บ้านชั้นเดียว แบ่งการชำระเงินออกเป็น 10 งวด [ระยะเวลาในการก่อสร้าง 4-5 เดือน]

งวดที่  1  ชำระ    1%   ค่าเขียนแบบก่อสร้าง,ค่าจัดทำภาพสามมิติ,ค่าจัดทำบีโอคิว(BOQ.),ค่าเซ็นต์แบบวิศวกร และแบบสถาปนิก
งวดที่  2  ชำระ  14%   ในวันทำสัญญาก่อสร้าง 
งวดที่  3  ชำระ  10%   เมื่อวางผัง ตอกเสาเข็ม ทำฐานราก แล้วเสร็จ 
งวดที่  4  ชำระ  10%   เมื่อทำตอม่อ  คานคอดิน แล้วเสร็จ 
งวดที่  5  ชำระ  15%   เมื่อเทพื้นชั้นล่าง เทเสา แล้วเสร็จ 
งวดที่  6  ชำระ  15%   เมื่องานโครงหลังคาและมุงหลังคา แล้วเสร็จ 
งวดที่  7  ชำระ  10%   เมื่องานก่ออิฐ เดินท่อประปา แล้วเสร็จ 
งวดที่  8  ชำระ  10%   เมื่องานฉาบปูน ฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 
งวดที่  9  ชำระ  10%   เมื่องานปูพื้น ติดตั้งประตูหน้าต่าง เดินสายไฟ แล้วเสร็จ 
งวดที่ 10 ชำระ    5%   เมื่องาน ติดตั้งสุขภัณฑ์ ติดตั้งถังบำบัด ติดตั้งดวงโคม ทาสี แล้วเสร็จ

            

บ้านสองชั้น  แบ่งการชำระเงินออกเป็น 11 งวด [ระยะเวลาในการก่อสร้าง 6-7 เดือน]

งวดที่  1  ชำระ    1%   ค่าเขียนแบบก่อสร้าง,ค่าจัดทำภาพสามมิติ,ค่าจัดทำบีโอคิว(BOQ.),ค่าเซ็นต์แบบวิศวกร และแบบสถาปนิก
งวดที่  2  ชำระ  14%   ในวันทำสัญญาก่อสร้าง
งวดที่  3  ชำระ  10%   เมื่อวางผัง ตอกเสาเข็ม ทำฐานราก แล้วเสร็จ 
งวดที่  4  ชำระ  10%   เมื่อทำตอม่อ  คานคอดิน  แล้วเสร็จ 
งวดที่  5  ชำระ  10%   เมื่อเทพื้นชั้นล่าง เทเสา  แล้วเสร็จ 
งวดที่  6  ชำระ  10%   เมื่อเทคานชั้นสอง  เทพื้นชั้นสอง
เทเสา แล้วเสร็จ 
งวดที่  7  ชำระ  10%   เมื่องานโครงหลังคาและมุงหลังคา แล้วเสร็จ 
งวดที่  8  ชำระ  10%   เมื่องานก่ออิฐ เดินท่อประปา แล้วเสร็จ
งวดที่  9  ชำระ  10%   เมื่องานฉาบปูน ฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
งวดที่ 10 ชำระ  10%   เมื่องานปูพื้น ปรับบานประตู หน้าต่าง เดินสายไฟ แล้วเสร็จ 
งวดที่ 11 ชำระ    5%   เมื่องาน ติดตั้งสุขภัณฑ์ ติดตั้งถังบำบัด ติดตั้งดวงโคม ทาสี  แล้วเสร็จ

 

 

 
 
 
 
 
 
Visitors: 139,847