รับสำรวจและรังวัด

 

รับสำรวจรังวัดที่ดิน (Land Survey)

- รับรังวัดสอบเขต ตรวจสอบเนื้อที่ เพื่อให้ทราบแนวเขต
- หาตำแหน่งที่ดิน
- ออกแบบและวางผังจัดสรรที่ดิน

   รับสำรวจเพื่อการก่อสร้าง (Construction Survey)
- เนื้อที่และปริมาตรดินตัด-ดินถม (Cut-Fill)

- สำรวจทำผังบริเวณ
- วางตำแหน่งลายเสาเข็ม
- วางผังโครงการ
- วางตำแหน่งสิ่งก่อสร้าง

หมายเหตุ : งานสำรวจรังวัดที่ดินรับเฉพาะงานรังวัดที่มีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 30 ไร่ 

   
Visitors: 137,418