รับเทพื้นคอนกรีต


อัตราค่าบริการเทพื้นคอนกรีต (ราคาวัสดุรวมค่าแรง)

ความหนาของพื้น

ค่าบริการ

หนา 10 เซนติเมตร

ค่าบริการ 400 บาทต่อตารางเมตร

หนา 15 เซนติเมตร 

ค่าบริการ 500 บาทต่อตารางเมตร 

รายละเอียดของงาน  

1.  วางตะแกรงเหล็กบนพื้นก่อนเทคอนกรีต
2.  ปรับผิวคอนกรีตให้ได้ระดับก่อนขัดเรียบ

 Visitors: 139,846