รับทำอาคารพาณิชย์

 

รับทำอาคารพาณิชย์ (ฟรีค่าเขียนแบบ)

ลักษณะอาคาร

อัตราค่าบริการ

อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น  ค่าบริการ    980,000  บาทต่อคูหา
อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น ครึ่ง  ค่าบริการ 1,230,000  บาทต่อคูหา
อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น    ค่าบริการ 1,460,000  บาทต่อคูหา
อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ครึ่ง   ค่าบริการ 1,700,000  บาทต่อคูหา 
ความกว้างของแต่ละคูหาเท่ากับ 4 เมตร ความยาวของแต่ละคูหาเท่ากับ 12 เมตร
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานที่ก่อสร้างและวิธีการตอกเสาเข็ม


 

Visitors: 137,419