House #3

ส่วนประกอบของตัวบ้าน         
4 ห้องนอน/ 2 ห้องน้ำ/ 1 ห้องครัว/ 1 ห้องโถง/ ที่จอดรถ 1 คัน
พื้นที่ใช้สอย  155 ตารางเมตร
ราคาค่าก่อสร้าง  1,650,000 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน
สถานที่ก่อสร้าง บ้านดงกำพี้  ต.วัดหลวง  อ.โพนพิสัย  จ.หนองคาย
ขนาดของที่ดิน หน้ากว้าง - เมตร  ลึก - เมตร
Visitors: 122,640