House #4

ส่วนประกอบของตัวบ้าน         
- ห้องนอน/ - ห้องน้ำ/ - ห้องครัว/ - ห้องโถง
พื้นที่ใช้สอย  - ตารางเมตร
ราคาค่าก่อสร้าง  1,450,000 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง 150 วัน
สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองแวง  ต.หนองขอนกว้าง  อ.เมือง  จ.อุดรธานี
ขนาดของที่ดิน หน้ากว้าง - เมตร  ลึก - เมตรVisitors: 122,646