House #7

วนประกอบของตัวบ้าน         
- ห้องนอน/ - ห้องน้ำ/ - ห้องครัว/ - ห้องโถง
พื้นที่ใช้สอย  - ตารางเมตร
ราคาค่าก่อสร้าง  1,650,000 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน
สถานที่ก่อสร้าง บ้านฟากเลย  ต.กุดป่อง  อ.เมือง  จ.เลย
ขนาดของที่ดิน หน้ากว้าง - เมตร  ลึก - เมตร

Visitors: 122,643