House #9

ส่วนประกอบของตัวบ้าน         
3 ห้องนอน/ - ห้องน้ำ/ - ห้องครัว/ - ห้องรับแขก
พื้นที่ใช้สอย  230 ตารางเมตร
ราคาค่าก่อสร้าง  2,500,000 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน
สถานที่ก่อสร้าง บ้านคลองเจริญ  ต.บุญทัน  อ.สุวรรณคูหา  จ.หนองบัวลำภู
ขนาดของที่ดิน หน้ากว้าง - เมตร  ลึก - เมตรVisitors: 107,056