Temple #11 (สร้างถวาย)

ส่วนประกอบของตัวบ้าน         
1 ห้องนอน/ 1 ห้องน้ำ
พื้นที่ใช้สอย  - ตารางเมตร
ราคาค่าก่อสร้าง  500,000 บาท (สร้างถวาย)
ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
สถานที่ก่อสร้าง วัดป่าโนนนิเวศน์  อ.เมือง  จ. อุดรธานี
ขนาดของที่ดิน หน้ากว้าง - เมตร  ลึก - เมตร

Visitors: 124,470