House #12

ส่วนประกอบของตัวบ้าน         
3 ห้องนอน/ 2 ห้องน้ำ/ 1 ห้องครัว/ 1 ห้องรับแขก
พื้นที่ใช้สอย  - ตารางเมตร
ราคาค่าก่อสร้าง  1,580,000 บาท 
ระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน
สถานที่ก่อสร้าง บ้านแวง  ต.หมูม่น  อ.เมือง  จ.อุดรธานี
ขนาดของที่ดิน หน้ากว้าง - เมตร  ลึก - เมตร

Visitors: 122,646