House #18

ส่วนประกอบของตัวบ้าน         
3 ห้องนอน/ 2 ห้องน้ำ/ 1 ห้องครัว/ ที่จอดรถ 1 คัน
พื้นที่ใช้สอย  135 ตารางเมตร
ราคาค่าก่อสร้าง  1,400,000 บาท 
ระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน
สถานที่ก่อสร้าง บ้านนิคม 3  ต.นิคมสงเคราะห์  อ.เมือง  จ.อุดรธานี
ขนาดของที่ดิน หน้ากว้าง - เมตร  ลึก - เมตร


Visitors: 75,720