House #20

ส่วนประกอบของตัวบ้าน         
3 ห้องนอน/ 2 ห้องน้ำ/ 1 ห้องครัว/ 1 ห้องซักรีด
พื้นที่ใช้สอย  140 ตารางเมตร
ราคาค่าก่อสร้าง  1,450,000 บาท 
ระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน
สถานที่ก่อสร้าง บ้านพรานเหมือน  ต.นาข่า  อ.เมือง  จ.อุดรธานี
ขนาดของที่ดิน หน้ากว้าง - เมตร  ลึก - เมตร
Visitors: 107,056