House #1

ส่วนประกอบของตัวบ้าน         
3 ห้องนอน/ 2 ห้องน้ำ/ 1 ห้องครัว/ 1 ห้องพระ
พื้นที่ใช้สอย  200 ตารางเมตร
ราคาค่าก่อสร้าง  2,300,000 บาท 
ระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน
สถานที่ก่อสร้าง ต.หนองบัว  อ.ภูเรือ  จ.เลย
ขนาดของที่ดิน หน้ากว้าง - เมตร  ลึก - เมตร


Visitors: 138,481