House #2

ส่วนประกอบของตัวบ้าน         
1 ห้องนอนใหญ่/ 1 ห้องแต่งตัว/ 2 ห้องน้ำ/ 1 ห้องครัว
พื้นที่ใช้สอย  - ตารางเมตร
ราคาค่าก่อสร้าง  1,750,000 บาท 
ระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน
สถานที่ก่อสร้าง บ้านเชียงพัง  ต.นากว้าง  อ.เมือง  จ.อุดรธานี
ขนาดของที่ดิน หน้ากว้าง - เมตร  ลึก - เมตร

Visitors: 138,481