House #4

ส่วนประกอบของตัวบ้าน         
3 ห้องนอน/ 3 ห้องน้ำ/ 1 ห้องครัว/ 1 ห้องพระ
พื้นที่ใช้สอย  150 ตารางเมตร
ราคาค่าก่อสร้าง  1,550,000 บาท 
ระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน
สถานที่ก่อสร้าง บ้านนิคม 1  ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี
ขนาดของที่ดิน หน้ากว้าง - เมตร  ลึก - เมตรVisitors: 138,481