House #6

ส่วนประกอบของตัวบ้าน         
4 ห้องนอน/ 3 ห้องน้ำ/ 1 ห้องครัว/ 1 ห้องรับแขก/ 1 ห้องออกกำลังกาย
พื้นที่ใช้สอย  - ตารางเมตร
ราคาค่าก่อสร้าง  1,850,000 บาท 
ระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน
สถานที่ก่อสร้าง หน้าเทศบาล ต.โนนสะอาด  อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
ขนาดของที่ดิน หน้ากว้าง - เมตร  ลึก - เมตร

Visitors: 138,483