House #10

ส่วนประกอบของตัวบ้าน         
3 ห้องนอน/ 2 ห้องน้ำ/ 1 ห้องครัว/ 1 ห้องทำงาน/ ที่จอดรถ 1 คัน
พื้นที่ใช้สอย  135 ตารางเมตร
ราคาค่าก่อสร้าง  1,450,000 บาท 
ระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน
สถานที่ก่อสร้าง บ้านช้าง  ต.หมากแข้ง  อ.เมือง  จ.อุดรธานี
ขนาดของที่ดิน หน้ากว้าง - เมตร  ลึก - เมตรVisitors: 138,481