Apartment #12

ส่วนประกอบของตัวบ้าน         
4 ห้องนอน/ 5 ห้องน้ำ/ 1 ร้านกาแฟ
พื้นที่ใช้สอย  250 ตารางเมตร
ราคาค่าก่อสร้าง  2,500,000 บาท 
ระยะเวลาก่อสร้าง 210 วัน
สถานที่ก่อสร้าง ต.วังชัย  อ.น้ำพอง  จ.ขอนแก่น
ขนาดของที่ดิน หน้ากว้าง - เมตร  ลึก - เมตรVisitors: 138,482