ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่ง:        วิศวกรโยธา                              
อัตรา:        1 ตำแหน่ง
ลักษณะงาน:   ออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก, ออกแบบโครงหลังคา, ทำ boq, ควบคุมงานก่อสร้าง และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ:        1. อายุ 21-35 ปี
  2. วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมโยธา
  3. ประสบการณ์ทำงาน 3-7 ปี
  4. เขียนแบบโครงสร้างได้
  5. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
เงินเดือน:      ตามตกลง
        
ตำแหน่ง:           สถาปนิก                             
อัตรา:        1 ตำแหน่ง
ลักษณะงาน:   ออกแบบอาคารประเภทต่างๆ, เขียนแบบก่อสร้าง 2D(AutoCAD), ออกแบบก่อสร้าง 3D(SketchUp) และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ:        1. อายุ 21-35 ปี
  2. ปวส.สถาปัตย์ - วุฒิปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์
  3. ประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปี
  4. เขียนแบบก่อสร้าง และออกแบบก่อสร้าง ทั้ง 2D และ 3D ได้
  5. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
เงินเดือน:      ตามตกลง

ตำแหน่ง:  ทีมช่างก่อสร้าง(ฐานราก, โครงสร้าง, ก่อ ฉาบ ทาสี, ปูพื้นกระเบื้อง, หลังคา)                            
อัตรา:  -  ตำแหน่ง
ลักษณะงาน: สร้างบ้าน, อาคารต่างๆ  และอื่นๆได้
คุณสมบัติ:        1. อายุ 20-50 ปี
  2. ไม่จำกัดวุฒิ
  3. ประสบการณ์ทำงาน 1-10 ปี
  4. ดูแบบและมีความเข้าใจในแบบ ตามงานในส่วนที่รับผิดชอบได้
  5. มีความรับผิดชอบในงานที่ทำ และควบคุมทีมงานของตนเองได้
เงินเดือน:      เหมาเฉพาะค่าแรงในส่วนของงานต่างๆ ตามตกลง


***ทำงานเวลา 8.00-17.00 น. หยุดทุกวันอาทิตย์ สถานที่ทำงาน 121/6 ถ.ศรีชมชื่น ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี (เยื้องประตูออกด้านหลังโรงเรียนสตรีราชินูทิศ) ส่ง  Resume มาได้ที่ concept.apply@gmail.com ***
Visitors: 133,037